Sörmlandsidrotten

Sörmlandsidrotten är samlingsnamnet för Södermanlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna Södermanland och Elitidrottscentrum Region Öst.
Sörmlandsidrottens huvuduppdrag är att företräda den organiserade idrottsrörelsen i Sörmland, att samordna, stödja och skapa möjligheter för den sörmländska idrottsrörelsens utveckling och att vara den sörmländska idrottsrörelsens studie- och utbildningsorganisation.

TK Hobby får stöd av Sörmlandsidrotten till bland annat Sportis och tennisgymnasiet som startar hösten 2010.

Länk till Sörmlandsidrottens hemsida!

Sponsorer

 

 


 

  Se alla sponsorer »
  |   Logga in