Policyer

Här finns en del av de dokument som visar hur vi som hobbyiter förväntas uppträda på och utanför tennisbanorna. Våra policyer gäller även när vi besöker andra idrottsanläggningar.
Utgångspunkten för allt vi gör är att vi ALLTID ska uppträda sportsligt och schysst.
  |   Logga in