TK Hobbys styrelse

Ordförande: Yvonne Berglund
Vice ordförande och ledamot: Peter Johansson
Kassör och ledamot: Vera Jansson
Övriga ledamöter: Rikard Kamgren, Adam Holmström, Sari Augustsson och Helge Anderhav,
Suppleanter: Maria Berg och Jimmy Sjöberg

Valberedning: Owe Lindh, Catrine Pannula

  |   Logga in