Styrelsemöten

TK Hobbys styrelse sammanträder varje månad utom under juli.
Det är fritt att deltaga för medlem även om man inte är styrelsemedlem. Anmälan om deltagande måste göras skriftligt till styrelsen innan mötet. 

 

  |   Logga in